Dagsplan

Som en del av kundekontrakten er arrangør (kontrahent) pliktig til å fylle ut dagsplan for arrangementet. En mangelfull dagsplan kan gi forsinkelser.